Värmelösningar till huset

Värmesystem är ju väldigt viktigt för alla hushåll, detta kan stå för en stor del av utgifterna varje år. Känner man att man lägger ut lite väl mycket på detta kan det vara dags att titta på vilka alternativ man har.

Pelletspanna

Detta är något som ökat i popularitet på senaste tiden. Pellets är inte bara en kostnadseffektiv lösning för uppvärmning av bostäder, det är även väldigt bra ur ett miljöperspektiv. speciellt om man ser till att köpa pellets som är klimatneutrala. Det är många som gjort övergången från olja till pellets på grund av detta men även för att övergången är betydligt enklare än många andra alternativ.

Fjärrvärme

Denna storskaliga distributionsmetod är rätt så vanlig i Sverige. Värmen produceras i en central anläggning och fördelas sedan till konsumenter genom rörsystem. Denna metod förbrukar mindre bränsle än mer småskaliga alternativ. Detta är ju bra både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. För att kunna få fjärrvärme så krävs ju dock att det finns en ledning i närheten som man kan ansluta sig till.

Värmepump

En värmepump överför värme från en kall plats och leder den till en varm, men för att detta ska vara möjligt så måste ju energi tillföras på ett sätt eller annat. Tekniken inblandad här är densamma som i en kylanläggning, men den stora skillnaden mellan dessa är ju att en värmepump används för uppvärmning istället för nedkylning. Detta görs genom förångare, kompressorer, kondensorer och strypanordningar. Vanliga värmekällor för värmepumpar är berggrund, sjövatten eller luft. Dock ska man vara medveten om att har man tidigare haft en bränslepanna har denna även värmt upp källaren via spillvärme, men då en värmepump inte genererar någon spill värme kan utrymmet bli kallare och fuktigare.

Några smarta tips

Förutom att byta ut sin värmekälla, kan man ta till några knep i hemmet för att hålla nere värmekostnaderna och få en jämnare och behagligare temperatur.

  • Få fönstren så täta som möjligt. Istället för att byta ut dem helt och hållet kan man installera en tredje eller fjärde glasskiva och på så sätt hålla kylan ute och värmen inne.
  • En braskamin eller liknande värmekälla gör att ni kan sänka temperaturen i ett större rum.
  • Du sover bättre om sovrummet är svalt så här kan man också sänka temperaturen några grader.
  • Installera golvvärme i hallar och badrum, det spara in på värmekostnaden och är så klart supermysigt! En fröjd att ha i sovrummet också, för att slippa frusna fossingar på morgonen.