Värmeläckage i villan

varmelackage_hus_361447859

Många i Sverige kan i längden tjäna stort på att fixa de potentiella värmeläckagen runtikring sina hem. Här följer en beskrivning på några av de vanligaste läckorna som finns och vad som kan göras åt dem.

Ventilation (ca 25%)

Ventilation ersätter inomhusluft med den praktiskt taget alltid kallare utomhusluften. Då denna då måste värmas upp till rumstemperatur krävs en tillförsel av värme. Ett sätt att ta vara på den luftvärme som släpps ut är att använda sig av en värmeväxlare.

Fönster (ca 20%)

Fönster är den delen av huset som oftast har sämst värmeisolering, så länge inget annat är helt trasigt. Detta betyder inte att man ska satsa på få eller mindre fönster. Fönster släpper ju även in en mängd värme från solljus och denna vill man verkligen ha. Det gäller ju istället att ha så bra fönster som möjligt.

Tak (ca 15%)

Man brukar ju säga att varm luft stiger och när varm luft ligger mot insidan av taket samtidigt som takets utsida är helt exponerat för den kalla nattluften får man en större värmeförlust ju sämre isolerat taket är. Takisolering rekommenderas ofta vara kring en halvmeter för att vara tillräckligt effektiv. Om ens isolering är otillräcklig kan man tilläggsisolera.

Väggar (ca 15%)

Precis som med taket kan man ha värmeförlust genom väggarna. Anledning till varför värmeförlusten i genomsnitt är densamma trots att varm luft stiger är för att huset har större sammanlagd yta väggar och de har ofta mindre isolering. Tilläggsisolering går även att göra på väggar men det är ofta väldigt kostsamt då fasaden många gånger måste bytas.

Avlopp (ca 15%)

Varmvatten står för omkring en tredjedel av den totala vattenanvändningen i ett normalt hushåll. Detta vatten kostar energi att värma upp och lagra. Det gör visserligen kallvatten också, men varmvatten kräver så klart mer. Vad man kan göra för att minska denna del av värmeläckaget inkluderar att duscha istället för bada, spendera mindre tid i duschen, se till att inga kranar droppar eller toalettstolar rinner. Det kan även vara värt att testa minska temperaturen på varmvattnet. Den kan faktiskt vara för hög till att börja med.

Grund (ca 10%)

Slutligen har vi husets grund. Detta kan vara en betongplatta på marken, krypgrund eller källare. Har man en platta direkt mot marken har man ofta en ganska låg värmeförlust. En krypgrund gör mer eller mindre att golvet fungerar som en extra yttervägg. Och de flesta är ju säkert redan medveten om att källare kan drabbas av fuktproblem. Dessa är ofta som direkt resultat av värmeläckage. Källare bör alltid isoleras från utsidan för att sänka värmeläckaget.