Vanliga problem med avloppet

diskho_109483814

Avloppet är något vi ofta tar för givet. Alla som dock har haft ett eller annat problem med avloppet vet hur besvärligt detta kan vara. Här tittar vi på några problem och hur de normalt sett åtgärdas.

Stopp i avloppet

Ett stopp i avloppet kan antingen sitta i ens egna eller i kommunens ledningar. Om det finns en rensbrunn utanför ens tomt är det värt att titta i denna först. Står det vatten i den är det kommunens ledningar som har fått stopp och det är då deras uppgift att åtgärda detta. Men om det inte står vatten i rensbrunnen är stoppet i fastighetens ledningar och det är då ägaren till denna som måste ta itu med problemet. Detta görs enklast genom spolning av rören, något man bör överlåta till en expert.

Vattenläckage

Vid ett vattenläckage inomhus ska man omedelbart stänga av ventilen vid vattenmätaren och därefter kontakta en rörfirma som kan reparera skadan eller byta ut det läckande röret. Om vattenläckan dock sker på tomtmarken bör man kontakta sin kommun så de kan stänga av ledningen i gatan. Har vattnet orsakat skada av något slag bör man sedan kontakta sitt försäkringsbolag.

Översvämning

Vid kraftigt och långvarigt regn eller då snö smälter väldigt fort kan det bli för fullt i ledningarna och detta kan leda till översvämning i källarplan. Detta ska alltid anmälas till kommunen. Är man i behov av länspumpning ska man kontakta Räddningstjänsten. Och igen, om något har skadats av vattnet ska man kontakta sitt försäkringsbolag.

Inget vatten

Om man inte får något vatten ur kranen beror det mest troligt på en tillfällig avstängning i samband med ledningsarbeten. Icke-akuta vattenavstängningar ska alltid meddelas i förväg till alla som berörts. Om vattnet måste stängas av en längre tid kan kommunen erbjuda alternativa sätt att få tag på dricksvatten.