Bygga pool

girl-at-pool

Funderar du på att bygga en pool, eller kanske har du rent utav redan bestämt dig. Det finns en hel del olika typer av pooler och det finns många aspekter att ta hänsyn till innan spaden sätts i marken.

Ibland kan det finnas andra byggnader på tomten som måste rivas för att möjliggöra byggandet av din drömpool. I en tidigare artikel har vi skrivit om att riva för att ge plats till nytt.

Bygglov

Beroende på vilken typ av pool du väljer att bygga så kan det behövas bygglov. Kontakta din kommun för att få reda på vad som gäller för dig. Det finns också en del lagar och bestämmelser kring pooler, där det är upp till dig att veta vad som gäller.

Typ av pool

Det finns ett antal olika pooltyper. Tänker du ha en markpool, ovanmarkspool eller kanske rent utav en inomhuspool.

  • Ovanmarkspoolen kräver mindre arbete och är självbärande. Lite som en stor badbalja.
  • Markpoolen grävs ner i backen och hamnar i marknivå med resterande av tomten. Oftast är det marken runt poolen som håller formen på poolen.
  • Inomhuspoolen är just som det låter, en pool under tak. Hur den byggs varierar och kan både vara en ovanmark, liksom en markpool. Skillnaden här är att poolen får en byggnad runt sig och kan nyttjas året runt med rätt uppvärmning.