Att tänka på innan man bygger nytt

Att bygga hus idag handlar ofta om stora belopp och oavsett priset så finns det mycket vi kan göra för att spara in bara genom att planera riktigt. Låt oss ta en snabb titt på vad vi kan göra och undvika för att bespara onödiga utlägg.

Markvalet

Redan här kan vi spara stora summor genom att hitta rätt tomt. Ibland hittar vi det perfekta läget men så finns det berg på hela tomten – då är det bättre att leta vidare. Försök undvika sprängningar i stor omfattning då dessa blir kostsamma. Vi kommer till byggnation längre ned men redan här så bör nämnas att vid byggnation på en tomt utan närliggande dräneringar bör du inspektera hur vattenflödet på tomten ser ut. Avskräcks ej av mindre vattenmängder för det finns lösningar på detta som ändå måste till vid byggnationen och bra dräneringspump är något som är en nödvändighet på en byggarbetsplats. När vi bygger vill vi ha så torrt underlag som möjligt.

Välja hus

Valet av hus bör ej göras enbart efter tycke och smak utan även med tanke på klimatet i den region det skall byggas i. Se till att det är välisolerat och anpassat till tomten. Stora pengar finns att spara här om vi tänker på energi och hur pass utsatt huset kan vara på det valda läget för väder och vind.

Förberedelser

hus2Det finns många saker att förbereda inför ett nybygg och att se till att allting är i ordning är viktigt att göra innan du bygger nytt. Innan du kan börja bygga så måste du ha ett bygglov och för att få det måste du skicka in en bygglovsansökan som innehåller alla ritningar till kommunens avdelning för bygglov. När bygglovet har blivit godkänt så ska du göra en bygganmälan minst 3 veckor innan bygget startar som ska också skickas in till kommunen och när den har blivit godkänd kan bygget starta.

Byggnationen

En realistisk budget ska alltid göras och hållas till varje pris, det är lätt hänt att överspendera och det skenar iväg fort. Planera väl och verkställ, i de fall du kan utföra arbetet själv där du vet med dig att det utförs på ett korrekt sätt så gör du det. Det sparar en del pengar men utan rätt kunskap så kan det bli en mycket dyr erfarenhet.

Lycka till!

Behöver du mer information finns fler viktiga steg att överväga vid ett husbygge hos Nybygget.se.